Hizmet Alanlarımız
Hizmet Alanlarımız

Hizmet Alanlarımız

              


İmar Planı Uygulamaları

Yerleşim alanlarındaki tüm resmi ya da özel mülkiyete sahip yapıların sağlık, çevre ve plan gibi çe

Tevhid - İfraz

Aynı mal sahibine ya da sahiplerine ait çok sayıda taşınmazların yeni bir numara altında birleştirme prosedürüd

Yola Terk - İhdas

Yola terk haritaları, 2010/22 sayılı genelgede; “imar planlarının uygulanışı sırasında yola terk işlemi nedeniyle yapılan

Parselasyon

Parselasyon bir parselin parçalara bölünmesi olarak tabir edilebilir.

Harita T.U.S

Üzerine bina veya herhangi bir yapı inşa edilecek arazinin imar durumu belgesine göre projelerin hazırlanmasında gerek

Vaziyet - Bağımsız Bölüm Planı

• Vaziyet plânı: Parsellerde inşa edilecek yapıların ve eklentilerinin, teknik alt yapıların, yapı ruhsatına esas projeleri il

Röperli Kroki

Ruhsat alma koşulları 3194 sayılı İmar Kanununun 22’nci maddesinde yer almaktadır. Madde;“Yapı ruhsatiyesi alabilmek

Aplikasyon - Yer Gösterme

Bir planın ya da bir projenin köşe noktalarının mevzu yeryüzü parçası üzerinde gösterilmesi işle

Zemin Tespit Tutanağı ( İmar Barışı )

Zemin Tespit Tutanağı; Yapının 1/1000 ölÇekli aplikasyon krokisi, yapı kayıt tebliğinin hangi maddesince d&uum

Halihazır Harita Yapımı

Hali hazır, kelime olarak içinde bulunulan durum demektir. Hali hazır harita da içinde bulunulan durumu göste

Plankote - Kübaj Hesabı

Plankote kısaca, projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları k

Kamulaştırma Haritaları

Kamuya yarar sağlayan hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallarının bedell

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014